Om Better Globe Sverige

Better Globe Sverige är en sammanslutning av alla oss som har valt att arbeta som Better Globes ambassadörer i Sverige.

Som ambassadörer är det vår uppgift att sprida informationen om Better Globe och sälja träd och donationspaket som gör gott, både på plats nere i Afrika men även för oss kunder, då vi får avkastningen från träden.

Vi som är ambassadörer arbetar individuellt och var för sig med vår verksamhet, men vi har ett gemensamt intresse av att arbeta tillsammans.

Arbetet med att vara ambassadör går självklart ut på att man berättar för andra om Better Globe och förklarar varför man själv är kund. Varför man köper träd och varför man köper donationspaket. Sedan kollar man av om det finns något intresse hos den man pratade med om att själv göra en bra investering, bidra till fattiga barn i Afrika eller bara rent generellt ser något värde i att själv köpa donationspaketet och/eller träd.

Man kanske behöver kunna besvara några följdfrågor, förklara något eller bara visa hur man gör för att bli kund och sedan ser man till att det blir en registrering gjord. Det är vad man gör som ambassadör och för detta får man betalt. Det är med andra ord precis som vilket jobb som helst och det passar naturligtvis bäst för den som för det första gillar det som Better Globe gör och som dessutom är beredd att lära sig mer om det samma.

Vinsterna med ambassadörskapet

Det finns nästan lika många svar på det som det finns ambassadörer. Några av de fördelar som vi ser är:

 • Bidra till en bättre värld och ett gott syfte
 • Mer fri tid och frihet i livet
 • Geografiskt oberoende
 • Genuint engagemang för miljön
 • Bidra till andra människor
 • Tjäna passiva inkomster

→ Läs mer om vinsterna

Bli en ambassadör

En ambassadör är en person som representerar en annan part, i detta fallet är det likställt med representant för eller säljare åt eller konsulent som också är ett ord som ibland förekommer när man pratar om säljare eller motsvarande.

 • 1

  Köp träd och donationspaket precis som en vanlig kund.

 • 2

  Delta i våra informationsmöte för ambassadörer.

 • 3

  Berätta om och rekommendera Better Globe för andra.

→ Klicka här för att se när nästa ambassadörsmöte äger rum