Om Better Globe

Better Globe är ett företag vars huvudsakliga verksamhet är att bedriva skogsverksamhet i semiökenområden i östra Afrika. Better Globe är ett företag där själva affärsmodellen är byggd kring CSR (Corporate Social Responsibility) eftersom det tar hänsyn till de behov och intressen som finns inom en rad olika områden.

Better Globes fokusområden är att:

  • Motverka ökenutbredningen och binda koldioxid genom massiv trädplantering i utsatta områden söder om Sahara.
  • Motverka fattigdom och hunger genom att skapa arbetstillfällen på ställen där arbete inte finns att uppbringa och där marken är allt för utarmad för att jordbruk och livsmedel skall kunna produceras småskaligt.
  • Bidra till ökad utbildning och utvecklingsmöjligheter genom att bygga skolor för barn som bor i dessa områden där infrastrukturen i princip är obefintlig.

Better Globe är ett företag som bedriver långsiktig kommersiell verksamhet med lönsamhetskrav. Vilket bland annat innebär att det som de bidrar med enligt ovan inte behöver komma från donationer eller bistånd i traditionell mening och det betyder också att Better Globe inte behöver ta ut sina egna kostnader för drift och administration från de medlen som är avsatta för att gå till dessa aktiviteter.

Better Globe planterar träd som de får finansiering till från sina kunder. Kunderna köper träd och får en bra avkastning tillbaka från det värdet som detta träd inbringar i Better Globes verksamhet. För Better Globes kunder blir det därmed en lönsam affär att delta i ett viktigt och effektivt utfört arbete för en bättre värld.

Better Globe tillhandahåller dessutom en möjlighet för sina kunder att bidra lite extra till både skolor, vattenförsörjning och mikrofinansiering åt den omkringliggande miljön runt deras plantage genom sitt så kallade donationspaket.

Läs ännu mer om Better Globe på deras hemsida och ta där del av de två produkter som Better Globe erbjuder sina kunder över hela världen, träd och donationspaket.